Skip to product information
1 of 2

Derek Prince Ministries India

SELF STUDY BIBLE COURSE - Marathi

SELF STUDY BIBLE COURSE - Marathi

Regular price Rs. 95.00
Regular price Sale price Rs. 95.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
स्वयं अध्ययन
पवित्र शास्त्र अभ्यास

तू सत्याचे वचन नीट सांगणारा, ताज
वाटण्यास कसलेही कारण नसहोला
कामकरी असा देवाला पटलेला,
असा स्वतःला सादर करण्यास
होईल तितके कर
View full details